Posao za Vas?

uspjeh.de nudi u čitavoj Republici Srpskoj mogućnost neograničene zarade posredovanjem usluga klijentima.

Osim poštenog pristupa poslu i pristojnog odnosa prema klijentima, ne zahtijeva se od Vas ništa više! A nudi Vam se sljedeće:

  • regularna prijava s ugovorom o djelu i plaćanje svih zakonom propisanih doprinosa/poreza
  • ugovor i prijava se vode preko matičnog sjedišta uspjeh.de u Banjaluci, a Vi možete raditi i online i na terenu u čitavoj Republici Srpskoj; za FBiH prvo moram provjeriti ima li dodatnih birokratskih prepreka, a u pripremi je ponuda u Republici Hrvatskoj
  • Vaše radno vrijeme određujete samostalno
  • narudžbe klijenata se obavljaju isključivo online preko posebnog portala, što svim stranama jamči pouzdano odvijanje narudžbi, usluga i platnog prometa (nema gotovinskog plaćanja, u 2021. godini smo)
  • vrhunska poslijeprodajna podrška stoji uvijek na usluzi i Vašim klijentima, jer mi radimo zajedno za uspjeh svih klijenata
  • uspjeh.de će neprestano ulagati u raznovrstan i kvalitetan marketing, što i Vama olakšava rad
  • ja Vam osobno stojim na raspolaganju da razmatramo kakve god ideje i prijedloge imate s ciljem stalnog poboljšanja kako usluga klijentima, tako i naše suradnje
  • kombinacije naše suradnje i Vaših drugih poslovnih aktivnosti su veoma dobrodošle
  • ova ponuda važi po smislu i za pravna lica tj. uvijek sam raspoložen za korisnu suradnju i s drugim firmama, organizacijama, školama itd.

Način suradnje:

Vaša djelatnost može biti uveliko po Vašoj želji. Vi samostalno i samoodgovorno odlučujete kako, kada i gdje radite. Cilj je jasan, pronaći što više zainteresiranih ljudi i pristojno im posredovati ponude uspjeh.de, znači pridobiti nove klijente. Vaši klijenti mogu pri prvoj narudžbi navesti Vaš referentni broj i time dobiti jednokratan popust od 10 %, a time ste Vašim klijentima dali i motivaciju da navedu da su došli po Vašoj preporuci. Automatski se ta preporuka registrira i donosi Vam zaradu koja Vam se obračunava i uplaćuje žiralno uvijek nakon pet novih klijenata.

Realna zarada:

Zarada se ovdje određuje pošteno – i okrutno, naime sasvim po učinku. Možete zaraditi jako puno, ako imate volju i vještinu. Ali da budem jasan, ako želite da primate plaću samo na osnovu neke diplome ili boravka u nekoj kancelariji, moja ponuda nije za Vas. Ovdje samo rad donosi zaradu, ali zato pristojno veliku. Računajte okvirno da već s posredovanjem po jednog novog klijenta svakog radnog dana postižete mjesečno zaradu od neto 560 BAM. Detaljan pregled moguće zarade možete dobiti bez ikakvih obaveza putem e-maila, samo popunite obrazac:


Ako želite da poštenim radom pristojno zaradite, radujem se Vašoj prijavi.

Nakon upoznavanja sa svim bitnim okolnostima ove ponude, Vi popunjavanjem ovog obrasca izražavate namjeru za suradnjom, znajući da obaveze i prava za obje strane postaju pravomoćne tek s obostranim potpisivanjem ugovora o djelu, tj. ovo je samo »pismo namjere«: